UWAGA BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT.

Przypominamy o zakazie uprawiania żeglugi śródlądowej w porze nocnej !!!

Zgodnie z obowiązującym ZARZĄDZENIEM Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych tj.
§ 9. Uprawianie Żeglugi przez statki używane do uprawiania sportu lub rekreacji
1. Za statki używane do uprawiania sportu lub rekreacji uważa się łodzie motorowe, łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski z żaglem i skutery wodne.
2. Żegluga dozwolona jest:
1) w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca,
2) na wodach wolnych od lodu,
3) przy sile wiatru do 5,4 m/ sek.(6o w skali Beuforta),
4) przy dobrej widzialności.

W związku z powyższym amatorski połów ryb z jednostek pływających na rzece Martwa Wisła może odbywać się wyłącznie od wschodu do zachodu słońca.

Niniejsze przepisy stosuje się do:
1. Rzeka Wisła od ujścia rzeki Wdy od km 813,5 do granicy morskich wód wewnętrznych,
2. Rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w Przegalinie do granicy morskich wód wewnętrznych,
3. Rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
4. Rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
5. Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Elbląg do rzeki Nogat,
oraz do:
Systematu Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Drużno obejmującego:
1) Jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi,
2) Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki,
3) Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek,
4) Szlak Żeglowny jeziora Drużno.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU 2020 WSZYSTKIM NASZYM CZŁONKOM, ŻYCZY ZARZĄD KOŁA NR 23

W dniach 09 i 16 luty br. w siedzibie Okręgu PZW Gdańsk ul. Rajska 2 odbędzie się weryfikacja sędziów klasy podstawowej i okręgowej. Osoby, którym wygasa ważność proszone są o stawienie się w podanym terminie o godzinie 10:00.

W DNIU 14.02.2020 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA NR 23. I TERMIN GODZINA 15:30, II TERMIN GODZINA 16:00. CZŁONKOWIE ZARZĄDU OBECNOŚCI OBOWIĄZKOWA, WSZYSCY CZŁONKOWIE CHĘTNI W ZEBRANIU BARDZO MILE WIDZIANI.  SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W NOWYM PORCIE W ŚWIETLICY PRZ ULICY OLIWSKIEJ 52/54.